Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

Kształcimy zawodowo!

 

Gdy wybierzesz technikum ...

Wybierając naukę w technikum, dajesz sobie szansę zdobycia interesującego zawodu i tytułu zawodowego technik. Ucząc się, możesz  zdobyć wyksztacenie średnie oraz zdać egzamin maturalny. Podczas nauki w technikum 4-letnim (po gimnazjum) lub 5-letnim (po szkole podstawowej), oprócz wykształcenia ogólnego, przygotowującego cię do egzaminu maturalnego, zdobędziesz również gruntowne wykształcenie zawodowe.

Zreformowane kształcenie zawodowe w technikach opiera się na tzw. kwalifikacjach w zawodzie. W każdym technikum są dwie takie kwalifikacje. Uzyskanie każdej kwalifikacji jest przez ucznia potwierdzane oddzielnym egzaminem przeprowadzanym w trakcie trwania nauki w szkole. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji otrzymasz świadectwo kwalifikacyjne wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną (OKE). Po potwierdzeniu obydwu kwalifikacji i ukończeniu szkoły, jako już absolwent technikum otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu technikum, możesz także zdawać egzamin maturalny. Zdając maturę uzyskujesz możliwość kontynuowania kształcenia na dowolnym kierunku studiów wyższych, podobnie jak twoi koledzy i koleżanki, którzy zdali maturę w liceum. Ty jednak  w przeciwieństwie do nich, masz już zawód i tytuł technika.