Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

Kształcimy zawodowo!

 

Gdy wybierzesz branżową szkołę I stopnia ...

Kształcenie w branżowej szkole I stopnia trwa trzy lata. Odbywając naukę w szkole tego typu zdajesz egzamin tylko z jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z kwalifikacji, jako absolwent uzyskasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzymasz wykształcenie zasadnicze branżowe. Na tym etapie edukacji możesz zadecydować co dalej. Możesz rozpocząć naukę w branżowej szkole II stopnia, w kórej nauka trwa dwa lata. Jako absolwent branżowej szkoły II stopnia, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, będziesz mógł kontynuować naukę na studiach wyższych. Utworzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia umożliwi, bez przerywania nauki, przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Zarówno uczniowie branżowej szkoły I stopnia, jak i branżowej szkoły II stopnia będą objęci działaniami wychowawczymi.

Dwuletnia branżowa szkoła II stopnia ma zapewnić drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe i tą drogą zdobyć tytuł technika.