Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

Kształcimy zawodowo!

-->

 

Na rok szkolny 2018/2019 prowadzimy rekrutację do klas pierwszych w następujących typach szkół ponadgimanzjalnych:

 

TECHNIKUM (4-letnie):

We wszystkich klasach technikum, nauczanymi językami obcymi będą: język angielski i język niemiecki.

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-LETNIA):

We wszystkich klasach branżowej szkoły I stopnia, poza klasą wielozawodową, nauczanym językiem obcym będzie język angielski, w klasie wielozawodowej - rzemieślniczej będzie to język niemiecki lub angielski.