Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

Kształcimy zawodowo!

-->

 

         
PDF   PDF   PDF
         

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 marca 2017r.

w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego na lata szkolne
2017/2018–2019/2020 do trzyletniego
liceum ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum i branżowej szkoły I stopnia,
dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

POSTANOWIENIE ŚLĄSKIEGO
KURATORA OŚWIATY
Nr OP-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018r.

w sprawie terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej
branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy
klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla
dorosłych, na rok szkolny 2018/2019

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
W POSTĘPOWANIU
REKUACYJNYM I POSTĘPOWANIU
UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS
PIERWSZYCH PUBLICZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (Z WYJĄTKIEM
SZKÓŁ POLICEALNYCH ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH),
KLASY PIERWSZEJ TRZYLETNIEJ
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA,
NA ROK SZKOLNY 2018/2019